Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle bezoekers aan deze internet pagina en op alle informatie die op deze pagina worden aangeboden.

Berk Advocatuur stelt deze internetpagina beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie over haar organisatie en de diensten die zij aanbiedt. Hoewel de informatie op deze internet pagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volledigheid is geplaatst, is er geen garantie dat deze informatie vrij is van fouten en onvolkomenheden.

Berk Advocatuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internet pagina.

Deze internet pagina kan links bevatten naar andere internet pagina's, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Berk Advocatuur. Deze links zijn uitsluitend opgenomen als aanvullende informatie en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Berk Advocatuur.

Berk Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internet pagina's die een link hebben opgenomen naar deze internet pagina of waarvan een link op deze internet pagina is opgenomen.

//]]>