Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens de intake vindt met een vrijblijvend gesprek waarbij een algemene indruk over het geschil wordt gevormd en gezamenlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden, strategieën, risico’s en kosten.

Van alle stukken die wij ontvangen of verzenden in uw zaak, krijgt u een afschrift zodat u de ontwikkelingen in uw zaak op de voet kunt volgen. Inschakeling van een derde partij (deurwaarder, deskundige etc.) geschiedt altijd na instemming van de cliënt.

Nadat de opdracht is beëindigd zal het complete dossier (derhalve ook alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken) gedurende vijf jaar worden bewaard in het archief van Berk Advocatuur. Daarna zal deze zonder verdere kennisgeving worden vernietigd.

//]]>