Vreemdelingenrecht

Het Vreemdelingenrecht houdt onder andere in het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, het toezicht houden op vreemdelingen die in Nederland verblijven en het bewaken van de grenzen.

Alle vreemdelingen die voor langere tijd in Nederland willen wonen moeten beschikken over een vergunning tot verblijf (VTV). De vreemdeling moet ook de reden opgeven waarom hij/zij in Nederland wil blijven. De meest voorkomende redenen zijn: gezinsvorming of gezinshereniging, studie en arbeid (kennismigranten).

Meest gestelde vragen:
Hoe kunt u uw partner/echtgeno(o)t(e) of andere familieleden uit het buitenland naar Nederland laten overkomen?
Hoe kunt u als bedrijf een buitenlandse werknemer in dienst nemen?
Wat zijn de voorwaarden om een eigen bedrijf in Nederland te starten?

Berk Advocatuur staat u bij met deze en andere vragen betreffende het vreemdelingenrecht. Daarbij houden wij rekening met Europese richtlijnen en verdragen (o.a. het Associatieverdrag Turkije/EEG) en uiteraard de Nederlandse wet- en regelgeving. Verder adviseert Berk Advocatuur u over uw kansen in een procedure bijvoorbeeld tegen de weigering MVV of VTV, visum en naturalisatie, intrekking VTV, weigering verlening of wijzigen VTV. Indien nodig staat Berk Advocatuur u bij in een bezwaarprocedure of procedure bij de bestuursrechter, in dit geval bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank.

//]]>