Huurrecht

In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder. Een deel van deze rechten en plichten is opgenomen in de huurovereenkomst, Maar daarnaast zijn ook in de wet bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de huurovereenkomst. Bovendien hanteren sommige verhuurders algemene voorwaarden waar rechten en plichten van beide partijen in zijn opgenomen.

Bij huurovereenkomsten kan men denken aan de huur van:
Auto’s;
Machines;
Gereedschap;
Huur van woonruimte;
Huur van middenstandsbedrijfsruimte (o.a. winkels, cafés);
Huur van overige bedrijfsruimte (o.a. werkplaatsen, kantoren).

Een belangrijk beginsel in het huurrecht is dat beide partijen zich als goed huurder en verhuurder dienen te gedragen. Dat betekent onder meer dat de huurder de huur tijdig dient te betalen en de verhuurder de zaak dient te onderhouden. Geregeld ontstaan geschillen tussen huurders en verhuurders over de betaling, de onderhoudsverplichtingen, overlast, of over de opzegging van huurovereenkomsten.

//]]>