Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en werknemer, waarbij de arbeidsovereenkomst centraal staat. Het arbeidsrecht staat voorts bekend als een dynamisch rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Zo is de arbeidswet per 1 januari 2016 grondig gewijzigd. Dat kan voor zowel de werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het vroegtijdig inschakelen van een advocaat kan veel en langdurig leed voorkomen.

Berk Advocatuur zorgt voor een verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog samen door eend deur kunnen. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Berk Advocatuur tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw rechten te waarborgen.

Berk Advocatuur staat zowel werkgevers en werknemers bij in onder andere de volgende gevallen:

Voor werknemers:
CAO-recht;
Concurrentie- en relatiebeding;
Loonvordering;
Ontslag;
Overeenkomstencheck;
Transitievergoeding en billijke vergoeding;
Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voor werkgevers:
Arbeidsovereenkomsten opstellen;
Ontslag;
Vaststellingsovereenkomst;
Werkgeversaansprakelijkheid;
Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

//]]>