Contractenrecht

Elke organisatie krijgt te maken met het sluiten van contracten. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Ook kan er onenigheid bestaan en kan het gebeuren dat een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt.

Hierdoor verliest u mogelijk een goede relatie en veelal resulteert de onenigheid in langdurige en kostbare procedures. Een goed contract reduceert dat risico tot een minimum.

Voorbeeldzaken contractenrecht:
Arbeidsovereenkomsten;
Algemene voorwaarden;
Wanprestatie en schadevergoeding;
Huurgeschillen;
Overeenkomsten opstellen;
Ontbinding overeenkomst.

Voorkom conflicten over een overeenkomst. Laat de inhoud van te voren door een advocaat opstellen. Heeft u al te maken met een vervelende kwestie rondom een overeenkomst? Berk Advocatuur kijkt graag met u mee.

//]]>