Tarieven

Als uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, oftewel een toevoeging. Dit betekent dat de overheid het honorarium van de advocaat subsidieert. De instantie die hiermee is belast is de Raad voor Rechtsbijstand en die beoordeelt aan de hand van uw belastinggegevens of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, wat de hoogte van de eigen bijdrage alsdan zal zijn.

Het uitgangspunt hierbij is; hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Voor het meest recente overzicht van de eigen bijdragen klikt u hier.

Na afloop van de behandeling van uw zaak vindt altijd een toets plaats door de Raad voor Rechtsbijstand of de verleende toevoeging van de advocaat wel terecht was. Indien u bijvoorbeeld een groot bedrag toegekend wordt als gevolg van een procedure of als gevolg van onderhandelingen dan kan het zijn dat u achteraf niet meer in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand en u uw advocaat alsnog met terugwerkende kracht per uur moet betalen. Tijdens het eerste gesprek wordt hier uitleg over gegeven.

Uurtarief

Mocht u boven de inkomensgrens vallen, dan hanteren wij een uurtarief welke aan de hand van enkele criteria zoals de verwachte tijdsbesteding en complexiteit van de zaak. U krijgt altijd vooraf een duidelijke inschatting van de te verwachten kosten, zodat u weet waarmee u rekening moet houden. 

Vaste prijsafspraak

Bent u meer iemand die voor zekerheid gaat, dan kan er ook worden afgesproken dat u een vooraf vastgesteld tarief betaalt. Bespreekt u dit tijdens het intakegesprek met de advocaat.

Overige kosten

Behalve het honorarium van de advocaat dient u er op bedacht te zijn dat er ook nog bijkomende kosten zullen zijn zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels en leges. 

//]]>