Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties zoals afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Juist daarom is een goed inzicht in dit rechtsgebied belangrijk. Denk maar aan de gevolgen van een onjuist berekende alimentatie, een ondoordachte echtscheiding of de gevolgen voor een kind als er geen goede contactregeling is opgesteld.

Wat valt er nu precies onder personen- en familierecht?
Echtscheidingen / scheiding van tafel en bed; 
Ontbinding geregistreerd partnerschap;
Verbreking samenleving;
Ouderschapsplan;
Zorg- en contactregeling;
Gezagskwesties;
Alimentatie: kinderalimentatie en/of partneralimentatie;
Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
Adoptie;
Boedelverdeling;
Erkenning van kinderen / ontkenning vaderschap;
(Voor)naamswijziging;
Vervangende toestemming aanvraag paspoort.

//]]>