Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een dynamisch gedeelte van het recht, waar veel verschillende wetten en regels bij komen kijken en waar de belangen (o.a. financieel) hoog kunnen oplopen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:
Vennootschapsrecht;
Aandeelhoudersgeschillen;
Ondernemingsrecht;
Algemene civiele advies- en procespraktijk;
Fusies en overnames;
Mededingingskwesties;
Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten;
Economisch strafrecht;
Corporate governance;
Incasso’s.

//]]>